Ενεργειακά Κουφώματα

Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα είναι ευρέως γνωστά στην αγορά ως Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Στην ουσία, αυτό που ξεχωρίζει τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα από τα συμβατικά προφίλ αλουμινίου είναι η χρήση ειδικού μονωτικού υλικού (συνήθως πολυαμιδίου, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας) που χωρίζει τα προφίλ των παραθύρων σε δύο μέρη, εξωτερικό και εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή θερμομόνωση αλλά και ηχομόνωση. Η θερμομόνωση των κουφωμάτων (συντελεστής θερμοπερατότητας) μετριέται σε W/m2k, και στην ουσία ο αριθμός αυτός ορίζει την ποσότητα θερμότητας (σε Watt), ανά μονάδα χρόνου που μπορεί να διαπεράσει ένα κούφωμα με επιφάνεια 1m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του (μέσα – έξω) είναι 1 βαθμός κελσίου (1o C).

Ένα κούφωμα αλουμίνιου, όμως, δεν αποτελείται μόνο από το προφίλ αλουμινίου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το τζάμι αποτελεί συνήθως το 70%-80% της επιφάνειας ενός κουφώματος πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση μας άλλον ένα συντελεστή. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του προφίλ αλουμίνιου ονομάζεται Uf (U Frame) και ο συντελεστής του υαλοπίνακα Ug (U Glass). Ωστόσο, αυτό που μας δίνει πραγματικά να καταλάβουμε τη θερμομόνωση του κουφώματος είναι ο συντελεστής Uw (U Window) ουσιαστικά το Uf σε συνδυασμό με το Ug διαμορφώνουν το τελικό Uw.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι οι παραπάνω δείκτες μετρούν τη θερμική απώλεια, γι’αυτό ονομάζονται και δείκτες θερμοπερατότητας. Όσο πιο μικρή είναι η θερμική απώλεια, τόσο μεγαλύτερη θερμομόνωση προσφέρουν τα εξεταζόμενα κουφώματα.

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου είναι υποχρεωμένος να σας αναφέρει τον συντελεστή θερμομόνωσης (συντελεστή θερμοπερατότητας ή θερμικής αγωγιμότητας) κάθε παραθύρου σας.

Τα οφέλη των θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων συνοψίζονται στα εξής:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση δαπανών κλιματισμού / θέρμανσης
  • Ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες
  • Ελαχιστοποίηση εισχώρησης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των προφίλ
  • Χαμηλή διαπερατότητα αέρα
  • Ηχομόνωση