Κατηγορίες Ασφαλείας Κουφωμάτων

Το κάθε κούφωμα, ανοιγόμενο ή συρόμενο, μετριέται με κατηγορίες αντίστασης WK (Wiederstand Klasse). Οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι από το WK1 (απλό κλείδωμα) μέχρι το WK5 (υψηλότερη κατηγορία)

  • Κατηγορία αντίστασης WK1 : αναφέρεται σε κουφώματα στα οποία ο διαρρήκτης θα προσπαθήσει να τα παραβιάσει με τη δύναμη του σώματος του, με κλωτσιά, με τράβηγμα κτλ κτλ.
  • Κατηγορία αντίστασης WK2 : η κατηγορία αυτή αναφέρετε σε απόπειρα διάρρηξης στην οποία ο διαρρήκτης χρησιμοποιεί και κάποια απλά εργαλεία.
  • Κατηγορία αντίστασης WK3 : στη κατηγορία αυτή ο διαρρήκτης χρησιμοποιεί περισσότερα εργαλεία αλλά χαμηλής ισχύος.
  • Κατηγορία αντίστασης WK4 : η κατηγορία αυτή αναφέρετε σε ποιο οργανωμένους διαρρήκτες, που χρησιμοποιούν εργαλεία ποιο μεγάλης ισχύος (βαριοπούλες κτλ κτλ)
  • Κατηγορία αντίστασης WK5 : στη κατηγορία αυτή ο διαρρήκτης χρησιμοποιεί ηλεκτρικά εργαλεία και τροχούς.
  • Κατηγορία αντίστασης WK6 : είναι η μέγιστη κατηγορία στην οποία ο διαρρήκτης χρησιμοποιεί ηλεκτρικά εργαλεία μεγάλης ισχύος.